Propostes

Formulari d’enviament de propostes aquí.

  • Els resums es poden enviar en català, castellà, portuguès i anglès.
  • Els resums han de tenir una extensió de 500 paraules. Han d’incloure: títol, introducció, objectius, metodologia, resultats, conclusions i paraules clau (de 3 a 5).
  • S’indicarà el nom dels/de les autors/es (nom i cognoms), el mail de contacte i l’entitat d’afiliació. Una mateixa persona només pot aparèixer un cop com a primer autor.
  • Les propostes s’envien a partir d’aquest formulari.
  • Les propostes seran avaluades pel Comitè Científic de la Jornada.
  • Les ponències aprovades hauran de ser enregistrades en vídeo (durada: 10 minuts; Format: MP4 o H.264). Un cop rebuts, des de l’organització es procedirà a enllestir el material per la seva emissió a la sessió online.
  • Les persones assistents podran realitzar preguntes i suggeriments fent servir la funció «comentaris» del Youtube (cal registrar-se prèviament amb un compte de Google o Gmail). Per tant, ponents i autors/es dels treballs presentats hauran d’estar connectats durant l’emissió de la seva pròpia ponència -que és quan més activitat es preveu- i, a més, també caldrà consultar periòdicament aquest espai interactiu fins el 27 de novembre del 2018 (durant els 5 dies posteriors a la jornada).

Formulari d’enviament de propostes aquí.