Sede

La jornada presencial tendrá lugar en la sede de l’Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona


Toda la jornada podrà seguirse en streaming.