Inscripció

La inscripció és gratuïta, tant per la sessió presencial com per la sessió online.

La inscripció es realitzarà a partir d’aquest formulari: