Seu

La jornada presencial tindrà lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

 

Tota la jornada podrà seguir-se en streaming.