Seu

La jornada presencial del 22 de novembre tindrà lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

 

Tota la jornada podrà seguir-se en streaming.